monety ustawione w formacie wykresu

Powrót na ścieżkę rozwoju i zdrowia

Pandemia koronawirusa zaskoczyła nas wszystkich chyba trochę bardziej, niż powinna. Mimo tego, dziś należy przede wszystkim spoglądać w przyszłość. Podejmować działania, które z jednej strony pomogą nam przezwyciężyć kryzys gospodarczy, a z drugiej uchronią nas przed skutkami zdrowotnymi ewentualnej drugiej fali pandemii lub innych kryzysów zdrowotnych. Obie te ścieżki obiera obecnie Unia Europejska. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Pompowanie gospodarki

Kryzys ekonomiczny może być równie groźny, jak ten zdrowotny. Aby go zniwelować Komisja Europejska zaproponowała, aby na ratowanie unijnej gospodarki przeznaczyć niebagatelną sumę 750 miliardów euro. Zgodnie z założeniami planu „UE nowej generacji”  Komisja Europejska, wykorzystując swój wysoki rating kredytowy do zabezpieczenia niskich kosztów pożyczek, będzie pożyczać pieniądze na rynkach finansowych, które następnie pomogą w powrocie na ścieżkę rozwoju.

Plan ten szczególną uwagę zwraca na małe i średnie przedsiębiorstwa oraz poszczególne gałęzie gospodarki – zarówno te, które najmocniej odczuły skutki kryzysu, jak i te, które mają kluczowe znaczenie dla UE.

W trosce o większość i mniejszość

99% wszystkich przedsiębiorstw w UE stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa, które już na początku pandemii zostały wzmocnione pomocą w wysokości niemal 8 miliardów euro. Suma ta jednak może nie być wystarczająca, a to właśnie ich przetrwanie jest ważne dla ożywienia gospodarczego. Z tego powodu UE odblokowała 1 mld euro z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, aby zachęcić banki i pożyczkodawców do zapewnienia płynności ponad 100 000 europejskim przedsiębiorstw. Wśród europejskich firm, także tych małych i średnich, znaczącą grupę stanowią przedsiębiorstwa z branży turystycznej – niezmiernie poważnie dotkniętej kryzysem zdrowotnym, a następnie gospodarczym. Aby wspomóc tę branżę, poza środkami finansowymi, UE uruchomiła pakiet dla ponownego uruchomienia turystyki w Europie, a turystom udostępniła interaktywne narzędzie Re-open EU, za pośrednictwem którego znaleźć można informacje potrzebne do zaplanowania bezpiecznych podróży po Europie. Unia zadbała także o sektory rolnictwa i rybołówstwa, ważne z punktu widzenie zapewnienia ciągłości dostaw żywności. Uruchomiono szereg środków wsparcia oraz zwiększono pulę środków, jakimi poszczególne kraje członkowskie mogą zasilać wspomniane sektory.

Na rękę państwom członkowskim

W reakcji na kryzys Unia Europejska nie tylko zdecydowała się na przekazywanie środków finansowych, ale także na złagodzenie swoich regulacji w zakresie zasad pomocy państwa. „Aby zapewnić wystarczającą płynność dla przedsiębiorstw wszelkiego rodzaju i pomóc w utrzymaniu działalności gospodarczej podczas i po wybuchu pandemii koronawirusa. Państwa członkowskie będą mogły przyznać firmie kwotę do 800 000 euro, aby zaspokoić pilne potrzeby w zakresie płynności lub udzielić pożyczek na korzystnych warunkach”. Pomoc krajom miała także wymiar finansowy, obejmujący około 37 miliardów euro, na natychmiastowe wsparcie dla krajów UE podejmujących działania pomocowe względem swoich obywateli i regionów walczących z obecnym kryzysem.

Wsparcie dla jednostki

W swoich antykryzysowych działaniach Unia Europejska stara się także przeciwdziałać skutkom zmniejszania się puli miejsc pracy, a w konsekwencji wzrostowi liczby osób bezrobotnych. W tym celu uruchomiony został instrument tymczasowego wsparcia o wartości 100 miliardów euro. Pieniądze uzyskane z instrumentu mają pomóc państwom członkowskich w pokryciu kosztów krajowych inicjatyw, takich jak zmniejszony wymiar czasu pracy zamiast zwolnień. Co więcej, z myślą o gospodarstwach domowych, które mogą w najbliższym czasie potrzebować pożyczek bankowych, UE zgodziła się na tymczasowe złagodzenie norm ostrożnościowych dla europejskich banków. Celem tego działania jest umożliwienie unijnych obywatelom uzyskanie pożyczek na korzystniejszych warunkach.

Z myślą o zdrowiu

Choć zapewne wielu z nas z nadzieję wyczekuje wygaszenia pandemii lub znalezienia bezpiecznej i skutecznej szczepionki, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nawet jeśli niebawem uda nam się wygrać z koronawirusem, w każdej chwili możemy mieć do czynienia z epidemią spowodowaną innym wirusem. Na wypadek przyszłych kryzysów zdrowotnych warto przygotowywać się już dziś, co właśnie robi UE, za pomocą nowego Programu dla zdrowia – EU4Health. Program ten ma przede wszystkim wzmocnić zdolności reakcji państw członkowskich poprzez poprawę jakości systemów opieki zdrowotnej oraz inwestycje w innowacje.

 

Publikacja współfinansowana ze środków UE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

12 − ten =