mężczyzna osiągający sukces

Motywacja – jak się z nią zakumplować?

W życiu człowieka jest wiele czynników decydujących o odniesionym sukcesie. Najważniejszym z nich jest motywacja, która pomaga w życiu nawet bardziej niż wysoki iloraz inteligencji. Jej brak skutkuje niechęcią do działania, brakiem wiary w siebie oraz pogorszeniem samooceny. Najwyżej postawioną potrzebą człowieka jest samorealizacja – a żeby pomóc sobie realizować siebie, musisz zadbać o to, […]

Continue reading